Producenci
Regulamin

Sklep Internetowy Volantes dostępny pod adresem http://www.volantes.pl, prowadzony jest przez firmę VOLANTES Małgorzata  Kubik z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 81, Jedlicze A, 95-073 Grotniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 732 108 03 19

 

I Definicje

 • Regulamin - poniższy dokument określający zasady funkcjonowania sklepu internetowego Volantes.
 • Sklep internetowy - Serwis działający w sieci dający możliwość zakupów przez internet.
 • Klient - nabywca towarów lub usług na zasadzie umowy kupna-sprzedaży.
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zamówienie - złożenie oferty kupna na udostępnione do sprzedaży towary lub usługi, które będą dostarczone w określonym umową kupna - sprzedaży terminie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Volantes prowadzi sprzedaż odzieży, obuwia i dodatków opisanych na kartach produktu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Volantes możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Dostęp do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa w wersji:
   • Internet explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
   • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
   • Chrome w wersji 10 lub nowszej z obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
   • lub analogiczna
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280x768 pikseli
 3. Firma Volantes Małgorzata  Kubik wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego Volantes przez Klienta w celu:
  • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu Internetowego Volantes ponownie wpisywać Hasła,
  • dostosowania serwisu Sklepu Internetowego Volantes do potrzeb Klientów.
  Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep Internetowy Volantes znajdują się w dokumencie polityka-cookies

 

III. Zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Volantes stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 2. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość rejestracji konta w Sklepie Internetowym Volantes. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła.
 3. Przy incydentalnych zamówieniach rejestracja konta nie jest konieczna.
 4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, zawierają one kwotę brutto. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny brutto.
 5. Koszty dostawy oraz koszty operacji finansowych uwidocznione są przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • online - poprzez witrynę sklepu, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
  • za pośrednictwem maila - sklep@volantes.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 502 604 336 od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21.
 7. W celu złożenia zamówienia online lub za pośrednictwem maila należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego Volantes;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  5. wpisać dane rozliczeniowe, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  7. W przypadku płatności z góry - opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
  8. w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w tym również dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym Klient będący Konsumentem ma możliwość wyrażenia zgody na spełnienie lub rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Spółkę przed upływem terminu odstąpienia od umowy, W taki wypadku Konsument po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę lub rozpoczęciu spełnienia świadczenia w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firme oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Zamówienia realizowane są wg kolejności ich składania.
 11. W przypadku zmiany lub przedłużania się terminu realizacji zamówienia Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego z prośbą o potwierdzenie zainteresowania realizacją zamówienia.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w punkcie V regulaminu.
 14. Produkty są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Łodzi, CH M1, ul. Brzezińska 27/29 w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany podczas składania zamówienia.
 15. Produkty są wysyłane:
  • po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt 5 przy wyborze - za pobraniem oraz
  • po uznaniu środków na koncie, o ile wybrano opcję przedpłaty.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu. Przy wysyłce towarów doliczany jest koszt wysyłki. Przy składaniu zamówienia, a przed ostatecznym jego zatwierdzeniem można sprawdzić całkowity koszt wysyłki. Jeżeli stwierdzono, że opakowanie towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone zaleca się w obecności kuriera spisać protokół uszkodzeń. Klient może przejrzeć wszystkie złożone przez siebie zamówienia w opcji „Zamówienia klienta”, podane są tam również informacje o ich statusie.
 17. Klient dokonujący zakupu w sklepie Volantes wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep Volantes i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Volantes w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

IV Płatność

 1. Za produkty zamówione w Sklepie internetowym Volantes, Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  • przelewem na podstawie danych otrzymanych w potwierdzeniu zamówienia. Ceny w nim podane są ważne 7 dni,
  • za pobraniem,
  • osobiście w kasie Sklepu - w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów.
 2. Potwierdzenie zamówienia z danymi dotyczącymi również płatności jest wysyłane mailem bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku, gdy zostanie złożone zamówienie płatne tzw. przedpłatą, a nie zostanie opłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia Sklep uznaje, że Klient zrezygnował z realizacji zamówienia. W przypadku odbioru osobistego produkty oczekują na odbiór 7 dni od dnia przekazania informacji o skompletowaniu towaru. Po upływie tego terminu i nieodebraniu zamówienia Sklep uznaje, że Klient zrezygnował z zamówienia.

 

V Reklamacje i zwroty

 1. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane - wystarczy przysłać do Sklepu e-mail (na adres volantes@onet.pl) z informacją o rezygnacji z zamówienia. Jeśli zamówienie zostało już wysłane - trzeba dokonać zwrotu paczki na adres sklep VOLANTES CH M1, ul brzezińska 27/29, 92-103 Łódź
 2. Jedynie w przypadku zakupu przez Konsumenta z produktu zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować - odstąpić od umowy - bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 7 niżej. Wzór oświadczenia Konsumenta znajduje się do pobrania tutaj Szczegółowy sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz z określeniem kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy które ponosi konsument, obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorców uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania do rozpoczęcia wykonywanie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz okoliczności w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy zawierają postanowienia Regulaminu w ustępach 3-5 niżej.
 3. Jeśli jesteście Państwo Konsumentem z zastrzeżeniem ust. 4 niżej w przypadku zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, wielu rzeczy dostarczanych osobno oraz rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku przeniesienia własności
  • rzeczy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
  • wielu rzeczy dostarczanych osobno weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
  • rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas sklep VOLANTES CH M1, ul Brzezińska 27/29, 92-103 Łódź pod nr , tel. +48 502 604 336 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór ust. 2 wyżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.volantes.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe w odniesieniu do umów:
  • której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo zapisane na informatycznych nośnikach danych (programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu) jeśli Konsument usunął ich oryginalne opakowanie - opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 2. Produkt reklamowany zakupiony przez osobę nie będącą Konsumentem nie może nosić śladów używania, kopiowania, musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony. Oprogramowanie nie może nosić znamion użytkowania (nie mogą być usunięte oryginalne opakowanie opakowania, etykiety) i nie może być zarejestrowane u Producenta.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zakupu produktu. Zwracający, jeśli nie jest Konsumentem, ponosi koszt zwrotu towaru.
 4. Zwrot przez podmiot nie będący Konsumentem powinien być dokonany niezwłocznie po wysłaniu na adres volantes@onet.pl  oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży i otrzymaniu od nas potwierdzenia otrzymania informacji. Wraz z odsyłanym produktem należy zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymano wraz towarem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.
 5. Każdy towar dostępny w sklepie objęty jest gwarancją Producenta produktu udzielaną na zasadach określonych przez producentów konkretnych produktów. Informacje o okresie trwania gwarancji znajdują się przy opisie produktów. Szczegółowy tryb i zasady udzielania gwarancji załączone są w dokumentacji technicznej do każdego produktu.
 6. Jeśli kupujący nie jest Konsumentem nie odpowiadamy z tytułu rękojmi za produkty objęte gwarancją Producenta.
 7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty dotarły do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, Sklep zaleca rozpakowanie jej w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzenie protokołu, który powinien być podpisany przez odbierającego oraz osobę dostarczającą przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki w drodze, konieczne jest dołączenie dokumentu podpisanego przez doręczyciela, informującego o charakterze uszkodzeń. W takim przypadku Sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwróci pieniądze. W każdym przypadku reklamacji Sklep stara się realizować ją jak najszybciej. Opłatę za ponowne dostarczenie reklamowanego towaru do Klienta ponosi Sklep.

 

VI Świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:


a. Usługę Konta indywidualnego
b.  Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar.

1. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.

2. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail. 

3. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

VII Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Volantes nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Volantes były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Volantes w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Volantes.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl